Plusklas

ZT LOGO DE BIJLES STUDIO_RGB(rood)De plusklas ‘voor leerlingen die meer aankunnen om hun talenten te ontwikkelen’

In het primair onderwijs (het basisonderwijs) wordt gedurende de gehele basisschoolperiode een stevige onderwijsbasis voorgelegd aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. De meeste leerlingen hebben daar profijt van voor hun toekomst. In het onderwijs wordt er de laatste tijd vooral gekeken naar de vraag: “Wat hebben de leerlingen nodig om over 10-20 jaar zelfstandig in de maatschappij te functioneren?” Vanuit het Ministerie van Onderwijs is in 2014 Onderwijs2032 gelanceerd, om in overleg met betrokkenen tot een breed gedragen visie te komen. Het Ministerie heeft daarin ook het ontwikkelen van je talenten en het geven van onderwijs aan leerlingen met een bovengemiddeld niveau als speerpunt meegenomen. Alle onderwijsinstanties zouden daarop in moeten spelen.LOGO DEBOVENWIJSGROEP_RGB

Bij alle scholen zijn er leerlingen die naast de basisstof, meer kunnen dan zij aangeboden krijgen. In het algemeen stimuleren onderwijzers dit graag, onder andere met behulp van levelwerk, maar hoe kunnen we deze leerlingen nog meer uitdagen en hun metacognitieve, sociaal emotionele en creatieve vaardigheden verder ontwikkelen. De Bovenwijs Groep heeft daarvoor een ‘plan van aanpak’ opgemaakt waarin een oplossing geboden wordt voor dit vraagstuk. Daarbij wordt uitgegaan van het opzetten van interne plusklassen door een externe organisatie. De achtergrond en werkwijze van De Bovenwijs Groep en de plusklas staat in een plan van aanpak beschreven. Dit plan is opgesteld met behulp van ervaren leerkrachten uit het onderwijs (plusleerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijskundigen) in samenspraak met vakspecialisten uit het bedrijfsleven. Naast al deze ervaring is het plan ook theoretisch onderbouwd. Wilt u meer weten van het plan neem dan contact met ons op. (tel: 06-46023689)

Aan deze plusklas wordt meegedacht en meegewerkt door:

De heer B. van der Heiden (www.bijlesnoord.nl)

mevr. M. van Diepen (oa. orthopedogoog),

mevr. K. Wolters (www.rec5.nl),

mevr. A. de Veer (docent Hanzehogeschool),

mevr. J. Bertens (ib-er, orthopedagoog),

mevr. A. van Til (www.weerbaarheidnoord.nl) vakdocent Persoonlijke ontwikkeling,

de heer R. Aeilkema (www.weerbaarheidnoord.nl) vakdocent Persoonlijke ontwikkeling,

de heer L. van Wijngaarden. (www.de-maakschappij.nl) vakdocent Techniek,

mevr. A. van den Berg van Saparoea (www.mooimiek.nl) vakdocent Handvaardigheid/Creatief werken,

mevr. N. Stellingwerf (docent) vakdocent Handvaardigheid/Creatief werken,

de heer W. Mulder (www.pulse4u.org) vakdocent Informatica,

mevr. K. Mulders (docent RUG) vakdocent Vreemde talen,

mevr. A. Koops (archeoloog) vakdocent Archeologie.

Rekenen