Over ons

LOGO BIJLESNOORD_RGBOver ons

Bijles Noord is opgericht door Bart van der Heiden  (Meester Bart). Hij is  het aanspreekpunt voor leerlingen,  ouders/verzorgers en leerkrachten. Bij hem kunt u terecht voor informatie over Bijles Noord, het maken van een afspraak en het houden van een vrijblijvend intakegesprek. Meester Bart is afgestudeerd aan de PABO en werkzaam als docent/leerkracht/vakleerkracht in het onderwijs. Hij heeft in het verleden les gegeven aan leerlingen in diverse scholen in Noord-Nederland en is goed op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en methodes in het onderwijs.

Bijles Noord werkt met een selecte groep partners die gediplomeerd zijn en veel ervaring hebben in het onderwijs. Allen zijn gepassioneerd door het onderwijs en het werken met kinderen. Hun gemeenschappelijke filosofie is dat het leuk moet zijn om te leren. Dan komt de motivatie vanzelf. Wanneer kinderen beter gaan presteren, zal hun zelfvertrouwen toenemen en zullen ze met plezier het schooljaar verder tegemoet gaan.

Partners waar Bart onder andere mee samenwerkt zijn Bert Wansink ((ex)-directeur obs Ter Borch), Caroline van den Berg (orthopedagoog) en Mieke van Diepen (orthopedagoog, PABO docent, voorzitter van de vaststellingscommissie van het LOEx, de landelijke organisatie van examencommissies van de lerarenopleidingen). Daarnaast zijn er verschillende docenten verbonden aan Bijles Noord die huiswerkbegeleiding en bijleswerkzaamheden verrichten.

Onze aanpak is goed samenwerken. Samen met de leerling, de ouders/verzorgers en met de school. Er wordt, in overleg met de leerling en de ouders, altijd met de school contact gelegd over de lesstof waar de leerling aan wil werken en baat bij heeft. De lesdoelen worden daarbij vastgesteld, zodat voor ieder duidelijk is  waaraan gewerkt wordt. Samen met de leerkracht zorgen we ervoor dat er een goed resultaat wordt behaald.

Kleurpotloden golf