Rekentoets VO

Rekentoets VO

Voor vmbo, havo en vwo

In schooljaar 2014/2015 maakten VO leerlingen voor het eerst een rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen. Het resultaat telde toen niet mee in de uitslagregel. De toets wordt geijkt aan het Referentiekader rekenen, vastgesteld in de wet referentieniveaus. De rekentoets is voor alle leerlingen. Dus ook voor leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben. Uitgangspunt voor de rekentoets voor vmbo is referentieniveau 2F. Voor havo/vwo is dat 3F.

Filmpje voor docenten, ouders en leerlingen/studenten

Het filmpje Rekentoets: constructie en normering presenteert op een duidelijke en prettige manier hoe de Rekentoets VO tot stand komt. Met aansprekende voorbeelden uit de praktijk krijgen docenten, ouders en leerlingen/studenten een goed beeld van de toets. Het filmpje is door het CvTE gemaakt in samenwerking met Cito.

De voordelen van de Centrale rekentoets

  • Borging basisniveau rekenvaardigheid voor alle leerlingen.
  • Inzicht rekenvaardigheid van leerlingen bij doorstroom naar vervolgonderwijs.
  • Vergelijking rekenniveau van uw school over de jaren heen.

Inschrijven voor de Centrale rekentoets

Het inschrijven voor de afname van de rekentoets in 2016 verloopt via DUO.

Zo krijgen scholen inzicht in het niveau van leerlingen

  • Leerlingen in het vmbo krijgen een digitale rekentoets op het niveau 2F voorgelegd.
  • Havo en vwo leerlingen maken een toets op niveau 3F.
  • Na de afname sturen scholen de resultaten en leerlinggegevens naar ons toe. Wij analyseren deze resultaten. En het CvTE bepaalt een normering. Op basis van deze normering krijgen scholen inzicht in het behaalde niveau van de individuele leerling en de groep als geheel.

De brochure en activiteitenplanning

Download hier de brochure en de activiteitenplanning voor de Centrale rekentoets 2016.

Meer informatie?

Kijk voor actuele informatie over de invoering van de referentieniveaus op deze websites:

Nog geen commentaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *