Centrale Eindtoets (Cito toets) groep 8

De Centrale Eindtoets toetst wat je in acht jaar hebt geleerd. Je hoeft er dus niet speciaal voor te leren. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen, en als jouw school daarvoor kiest ook uit het onderdeel wereldoriëntatie.

Nederlandse taal en rekenen

De Centrale Eindtoets bestaat uit twee onderdelen die iedereen maakt: taal en rekenen. Daar kunnen ook vragen bij zijn waarbij je een tabel moet lezen of iets moet opzoeken.

Dat noemen ze ook wel: vragen waarbij je je studievaardigheden moet gebruiken. Studievaardigheden zijn belangrijk voor op de school waar je na de basisschool naartoe gaat.

Doe het zelf

Wil je een idee krijgen hoe de vragen in de Centrale Eindtoets eruit zien, doe dan de voorbeeldtoets in het onderdeel Doe het zelf. Je kunt de toetsvragen downloaden als pdf en printen als je dat wilt.

Onderdelen taal

Bij taal gaan de vragen over de onderdelen:

 1. lezen: kun je een tekst lezen en begrijpen?
 2. woordenschat: weet je wat deze woorden betekenen?
 3. schrijven: kun je schrijffouten in een verhaaltje verbeteren?
 4. taalverzorging: kun je een tekst goed spellen en volgens de regels netjes schrijven

Onderdelen rekenen

Bij rekenen gaan de vragen over de onderdelen:

 1. getallen: 1 + 1 en 3 x 5 enzovoort
 2. verhoudingen: dat zijn vragen over breuken
 3. meten en meetkunde: dat zijn vragen over oppervlakte
 4. verbanden: dat zijn vragen over tabellen en grafieken

Onderdelen wereldoriëntatie

Als jouw school ook kiest voor het onderdeel wereldoriëntatie – dat weet je juf of meester waarschijnlijk wel – dan krijg je ook vragen over:

 1. aardrijkskunde
 2. geschiedenis
 3. natuur en techniek

Voor ouders

Als ouder wilt u misschien weten hoe de Centrale Eindtoets precies is opgebouwd en uit hoeveel vragen (per onderdeel) deze bestaat. Daarvoor kunt u onderstaand overzicht downloaden.
Download overzicht Centrale Eindtoets PO 2016

De eindtoets op de computer?

Als jouw school gekozen heeft voor de Centrale Eindtoets hebben zij gekozen of je de toets op papier maakt of op de computer.  Als je nog niet weet welke Centrale Eindtoets je gaat maken, dan kun je dat het beste vragen aan je juf of meester.

Toets met pen en papier

Als de school kiest voor een toets met pen en papier, dan krijg je elke toetsdag een ander toetsboekje met opgaven en een antwoordenblad. Je juf of meester zal je alles van te voren uitleggen zodat precies duidelijk is wat je wel en wat je niet moet doen.

Toets op de computer

Ook als jouw school kiest voor de digitale Centrale Eindtoets, op de computer, word je van tevoren alles uitgelegd door je juf of meester.

Als je de toets in april niet kon maken doordat je ziek was of door iets anders, dan is er later een moment om de toets in te halen. Als je de inhaaltoets maakt, dan is dat altijd op de computer.

Wil je weten wanneer de Centrale Eindtoets wordt afgenomen?
Zie verder: Afnamemoment