Berichten met categorie Nieuws

Bijles Noord pakt uit

Bijles Noord pakt uit

Meester Bart is een ervaren leerkracht op verschillende scholen in Noord Nederland. Hij geeft les als leerkracht en vakdocent en verzorgt huiswerkbegeleiding en/of bijles aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs (oa. wiskunde, taal, exacte vakken, ak en gs, begrijpend lezen en rekenen). Dit doet hij niet alleen maar daarbij werkt hij samen met docenten en […]

Plusklas opgezet door De Bovenwijs Gr...

Plusklas opgezet door De Bovenwijs Groep

De plusklas ‘voor leerlingen die meer aankunnen om hun talenten te ontwikkelen’. In het primair onderwijs (het basisonderwijs) wordt gedurende de gehele basisschoolperiode een stevige onderwijsbasis voorgelegd aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. De meeste leerlingen hebben daar profijt van voor hun toekomst. In het onderwijs wordt er de laatste tijd vooral […]

Wat zeggen anderen over bijles

Wat zeggen anderen over bijles

Mirjam Mijn dochter heeft bijles voor rekenen en wij zijn er heel positief over. Nou was mijn voornaamste doel niet hiaten wegwerken. Dochter was heel onzeker geworden doordat ze rekenen erg moeilijk vindt en er niet goed in is. Doel van de bijles was dus vooral hier verandering in brengen en dat is gelukt. Ze […]

Bijles helpt

Bijles helpt

‘Bijles in plaats van blijven zitten’ UTRECHT – In plaats van blijven zitten, kunnen leerlingen aan het voortgezet onderwijs beter tijdens de zomervakantie of buiten schooltijd extra bijlessen volgen. Op die manier verdoet de leerling zijn tijd niet met vakken waar hij of zij wel goed in was en kost het de overheid ook minder […]

Centrale Eindtoets (Cito toets) groep...

Centrale Eindtoets (Cito toets) groep 8

De Centrale Eindtoets toetst wat je in acht jaar hebt geleerd. Je hoeft er dus niet speciaal voor te leren. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen, en als jouw school daarvoor kiest ook uit het onderdeel wereldoriëntatie. Nederlandse taal en rekenen De Centrale Eindtoets bestaat uit twee onderdelen die iedereen […]

Rekentoets VO

Rekentoets VO

Rekentoets VO Voor vmbo, havo en vwo In schooljaar 2014/2015 maakten VO leerlingen voor het eerst een rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen. Het resultaat telde toen niet mee in de uitslagregel. De toets wordt geijkt aan het Referentiekader rekenen, vastgesteld in de wet referentieniveaus. De rekentoets is voor alle leerlingen. Dus ook voor leerlingen […]