Bijles

ZT LOGO DE BIJLES STUDIO_RGB(limoengroen)Bijles

Bijles Noord geeft bijles in verschillende vakken voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO. Les wordt gegeven in rekenen/wiskunde, taal (begrijpend lezen en spelling), vreemde talen, economie en exacte vakken. Ook richten wij ons op specifieke Cito-toetsen (Cito-trainingen), de rekentoets en toetsweken voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Wij bespreken de aanvraag en kijken wie de geschiktste gediplomeerde leerkracht is die zijn kennis op pedagogisch en didactisch verantwoorde wijze kan overbrengen en die goed past bij de leerling. Voordat er bijles gegeven wordt zal er in goed overleg besproken worden met de leerling, de ouders/verzorgers en de school waar de leerling het meest mee geholpen is en hoe hij of zij tot op heden geholpen wordt. Hierover kunt u meer lezen in onze aanpak.

Bijles wordt gegeven door gediplomeerde leerkrachten op locatie of bij de leerling thuis. Deze lessen worden 1 op 1 gegeven en duren 1/2 uur of een heel uur. Naast de les die de leerling krijgt worden ook extra oefeningen aan de leerling verstrekt, zodat hij of zij ook na de bijles zichzelf kan verrijken. Dit gebeurt in goed overleg. Tijdens de eerste kennismaking wordt er met de leerling een plan van aanpak gemaakt, zodat er naar een einddoel wordt gewerkt.

De bijlessen worden gegeven op iedere dag van de week (eventueel ook in het weekend en gedurende de vakanties). In principe worden bijlessen 1 op 1 op locatie gegeven, maar het is ook mogelijk om bijlessen in groepsverband af te nemen. In overleg met de leerling kunnen de lessen ook bij de leerling thuis worden verzorgd of op de school waar de leerling les krijgt.

Bijles Noord kent drie verschillende niveaus voor leerlingen:

  • het Basisonderwijs;
  • het Voortgezet onderwijs;
  • het Middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Voor elk niveau wordt op een vergelijkbare wijze bijles verzorgd door verschillende gediplomeerde leerkrachten.

Wereldbol + uitleg