Aanpak

ZT LOGO DE BIJLES STUDIO_RGB(donkeroranje)Aanpak

Bij Bijles Noord weten we van aanpakken. De persoonlijke ontwikkeling van het kind staat daarbij centraal. Na een eerste contact zorgen wij ervoor dat de leerling snel aan de slag kan gaan. Vaak zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden waarna er eventueel een plan van aanpak wordt opgemaakt waar iedereen zich in kan vinden. Daarvoor wordt ook contact gezocht met de leerkracht van de leerling om de lessen goed op elkaar af te stemmen. Belangrijk daarin is dat we met respect met elkaar omgaan en een vertrouwensband creëren waarin een ieder zich thuis voelt.

Als er een aanvraag binnenkomt, neemt Bijles Noord contact met u op voor meer informatie en eventueel voor het maken van een vrijblijvende kennismaking/intakegesprek. Een intakegesprek wordt gehouden met ouder en kind en duurt ongeveer een ½ uur. Tijdens een intakegesprek worden verschillende vraagstukken (behoefte van de leerling) en knelpunten besproken en nagegaan wat er tot op heden aan gedaan is. Daarna wordt er een planning en eventueel een plan van aanpak gemaakt, waarin duidelijk vermeld staat welke doelen er worden nagestreefd. Daarvoor wordt er, in overleg, contact opgenomen met de leerkracht van de leerling en afgestemd waaraan gewerkt zal worden. Dit contact zal ook tussentijds plaatsvinden, zodat wordt nagegaan of we op de goede weg zijn. Het plan is een “levend document” en kan ten alle tijden worden aangepast.

Op de eerste dag van een bijles en/of huiswerkbegeleiding wordt per leerling een persoonlijk dossier aangemaakt. In dit dossier worden de gegevens van de leerling, agenda, cijfers, aandachtsgebieden en voortgang bijgehouden. Ook omvat dit dossier de dagelijkse en twee wekelijkse planning van de leerling en wat deze bij Bijles Noord heeft gedaan. Zo is er ten alle tijden inzicht in hoe een leerling ervoor staat.

Gekleurde letters